:*

  Trebali bi se sresti i pohlepno jesti jedno sa drugoga sve te tajne skrivene lažima pokrivene u beskraju mašte gdje duše su nam tašte sebićno željne sebe i svoje slobode uronjene u stvarnost izbezumljene hode a preživjeli razum ljubavlju pohode.   Trebali bi se sresti na toj našoj  cesti u bezgraničnom prostoru između mašte…