Kraljice mog bića, O gospodaru moj! Tvoj pogled mi je kao zora jutarnja, kao Sunce u dan Onaj! Tvoja svjetlost obasjava moju dušu kao što Sunce obasjava zvijezde. O ženo, o liku moj! Tvoj sam, moja duša Tebi pripada. Kao što latica pripada cvijetu, tako i ja tebi pripadam. Ja sam ništa, ali s tobom…