O, ludosti što iz zbiljnosti me trgaš i na tintu navodiš da vrištim A kako da vrištim (i komu da vrištim) kad krik moj nečujan će ostati? Zar Krik na putu iz nezbilje u zbilju pod okriljem smisla ostaje? Sebi da vrištim?! O silo tajnovita nemiru mog bića slobodu mi kradeš da k sebi se…