Nisu pjesme moje, samo stihovi i rima, napisani tek onako da sve štima   Pa nije ni pjesma ova samo od riječi i stihova već se u njoj čarolija krije osjetit’ ju teško nije.   I znaj da pjesmom svakom dio sebe dajem i da za tuđe osjećaje ponekad ne hajem.   Pogledaj u zvijezdano…


Usred polja slavonskoga Ispod starog hrasta Tamburalo momče mlado I u žice tuklo Zbog ljubavi dvije Srce mu je puklo   Pod tom krošnjom Pjesmom vile zvalo Dvijem’ ženama ono j’ Svoje srce dalo   Sjedio je sam Usred zlatnog polja Za životom napuštala ga I posljednja volja   Usamljen Sred mora od zlata Gdje…