Bijeg

Skoči da ti vidim oči oči, oči crne kao u mlade srne.. Srna leti šumom, a zec skoči, skoči…