Ne govori da sam tužna ili ozbiljna To je samo ekspresija moga lica. I kada sam sretna i nasmiješena Ipak mi bolje stoji kada nisam.