Budi ono što ljudi kažu da jesi.Budi ono što oni žele da budeš.Maska to budi, ako želiš sreću.Želiš mir, budi kao oni.Želiš spokoj, pokori im se.Sreću, stavi masku i spavaj.Spavaj budi čovjek koji kroz život  Zatvorenih očiju prolazi. Kao i lutka, upravljana lutkarom. No želiš slobodu, to čujem u daljini. Onda budi tri puta gore…


Što je nada? Nada je žar. Žar u prašini, snova, želja, života i smrti.   Prašina ostataka nadanja, želje za životom, i čežnje za smrču.   Prašina je ona koja je guši, u isto vrijeme održava na život.   Kozmička nepravda ako to želiš, ili pravda.   Jedini koji sanja si ti. Onaj koji može…


Živjeti pokušavam kao Gandhi a umrijeti ću kao Staljin.Sam u sobi,Ja i mrak.Svijetlo jedva iz cigare tinja.Žar njen gledam i razmišljam.Koliko čovjek može daleko doći.Koji je moj cilj?Dali sam to ja?Ili sam iluzija bijednika.Nemojte me voljeti, iz navike.Volite me jedino ako iskrvarim tamo gdje vas najviše boli.A ja sam vas volio kao Paganini violinu.Svirao sam…


Zašto smo tužni?Živimo u svijetu žurbe,Pustog lova na novce.Ljudi trče naprijed bez cilja,Nadajući se da će novac njihov lijek bit.Lijek za neuzvraćenu ljubav, za patnju,Bol u grudima koji ništa ispuniti ne može.Novac najmanje.Novac komad papira koji vrijednosti nema.Bezvrijedan je kao i život ljudi,Što ga hvataju.Ljudski život sveo se na brojke.I nikada nije bio jeftiniji.Depresija nije…


Zatvor stvoren da me spasi,Satkan od sitnih lijepih laži.Stvoren da um moj spasi…Sitne lijepe laži, moj um istinu traži.Traži          Traži                    Traži I ne nalazi. Ništa doli sitnih lijepih laži.Satkane brižno godinama što prolaze.Da um moj zarobe.Da čovjeka u iluziju naprave.Sitne laži , što velike postale.Traže  …