Lutaš li kroz noćne more? Grad je postao neartikuliran Gledaš li čudne prizore Ne brate, nije šizofrenija Kroz sunce novog dana i gorčina se budi! Utišajte buku Je***ih strojeva! Krateri u svijesti viču upomoć Krađa i pohlepa danas dominira Želiš li gledati? Postoji li utjeha ? Možda su i praskovi novog milenija? Uspinjuća Z-generacija Djeca…