sagni glavu, bezvredni čoveče. još. još malo. spusti. tako. ćuti, sićušni stvore. pusti ih da te ne čuju, ne vide, gaze tako nevidljivog. ti si duh, o, ponizni čoveče. duhovi ne misle. ne osećaju, niti hodaju. duhovi ne postoje. ti si izmišljen, kao bajka, dobri moj… stranče. ali neka koju niko ne čita, a su…