Napukla je svjetlost kroz sarene vitraze Ljudska ptica gledala je a na podu sarenilo Obukla se i otisla na podu jos sarenilo Tanan miris lebdio je sarenilo u ocima Bijeli plafon preslikan je na pod zuti, na zidove Ostao sam sam, s vratima oko sebe otvorenim


U tvojim ocima zvijezde zlatni suncevi prozori Lijepo lice, bijelo bijeli zgazeni ljiljani I tvoje tijelo bijelo noga bijela, opscena Cijela bila si bijela kroz crnu zemlju isprana