Zavještavam se samoj sebi i samo sebi i drugima ako ko pita i bude htio znati o mrmoru unutar mene, jadu koji me mori nizbogčega i nizašto a mori i već dugo plete svoje konce divljeg daha i mrskog .. Zavještavam i govorim da neće biti, da neće biti dozvoljenog straha i trzaja glasa niti…