Opasne misli i karikature… Ljudske, pred sivim očima – samo ljuske i njihov sram. Sređene misli sasvim + smirenost. A pogled kaže jedno: Tako mi je svejedno. Za smrt? – il’ život, ne pitaj Pitanja suvišna i prazna. Okreni se, za sobom baci kamenčić – na nogostupu zvuci su sudbine. Opasne misli i karikature, Skulpture…