Gledaj i divi se! Ja sam noktima prekopala svoje dlanove i iz njih su nikle jabuke. Onda su se spustile rodne kiše i moje mladice su bujale, a korijen im se propinjao mojim venama. Gledaj i divi se! Ja sam vrt koji gaziš i to moj miris osjećaš u svakoj smrvljenoj latici. Ti, koji ćeš…